Privacybeleid

PRIVACYVERKLARING, 3 juni 2019

Infoschuur ‘t Gooi

Vanaf 25 mei 2018 is de nieuwe AVG/GDPR (Algemene verordening gegevensbescherming/General Data Protection Regulation) van kracht. Deze privacy verklaring geeft informatie over de manier waarop deze website persoonsgegevens verzamelt en hoe daarmee omgegaan wordt. De infoschuur ’t Gooi is een samenwerkingsverband tussen zeven organisaties in de regio Gooi en omstreken die zich bezig houden met natuur, landschap, cultuurhistorie en archeologie.

Website

De website www.infoschuur.nl verzamelt gebruiksgegevens via Google-statistics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van website bezoek of de pagina’s die veel bezocht worden.

Persoonsgegevens

De website verzamelt, bewaard of vraagt geen persoonsgegevens van bezoekers. Wilt u contact, dan kunt u gebruik maken van een rechtstreeks e-mailadres dat genoemd staat op de website. Onze privacyverklaring bijwerken We kunnen onze privacyverklaring en de manier van het verwerken van gegevens van tijd tot tijd herbeoordelen, herzien, of wijzigen. We zullen de geüpdate versie op de website plaatsen. De eventuele herziene privacyverklaring is van kracht vanaf de datum van publicatie. Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de website van de Infoschuur ’t Gooi en is niet van toepassing op andere websites die via een link op deze website bereikbaar zijn.

Infoschuur ’t Gooi is als volgt te bereiken:
Adres: Naarderweg 103a,
1217 GL Hilversum
E-mailadres: p/a Goois Natuurreservaat
gooisnatuurreservaat@gnr.nl