Over de Infoschuur

Infoschuur ’t Gooi is een gezamenlijke ruimte voor (publieks)activiteiten gericht op natuur, landschap, duurzaamheid en erfgoed. Een ruimte voor cursussen, lezingen, vergaderingen en kennisuitwisseling. Startpunt voor excursies en onderkomen van een centraal archief.

De organisaties van de infoschuur

Er zijn zeven vaste gebruikersorganisaties. Zij organiseren elk hun eigen activiteiten in de Infoschuur en daarbuiten. Deze activiteiten zijn bestemd voor leden, voor niet-leden of voor beiden. Daarnaast wordt waar mogelijk samengewerkt en worden gezamenlijke activiteiten opgezet. Er vindt regelmatig overleg en afstemming plaats in het gebruikersoverleg (inhoudelijke en organisatorische zaken) en het beheerdersoverleg (huishoudelijke zaken). Het beheer van Infoschuur ’t Gooi is in handen van het Goois Natuurreservaat.

Verhuur aan derden

Naast de vaste gebruikers kan de ruimte ook gehuurd worden door derden in het kader van bijeenkomsten, lezingen of cursussen. Er dient wel altijd een link te zijn met de activiteiten van een van de vaste gebruikersorganisaties.

Neem voor meer informatie contact op met het Goois Natuurreservaat:
gooisnatuurreservaat@gnr.nl