Activiteitenarchief

2023: Gooise Landschapsdag

Na twee coronajaren kon in 2023 de Gooise Landschapsdag weer worden georganiseerd door de gezamenlijke Infoschuur-gebruikersorganisaties. Zaterdag 18 maart was een zonovergoten ochtend en dit jaar stond het thema Geopark centraal. Marc Hofstra, voorzitter van Stichting Geopark Heuvelrug, Gooi en Vecht, vertelde alles over het gebied, het principe van een Unesco-geopark en de activiteiten van de stichting. Een aantal van de Infoschuur-organisaties is ook partner van dit initiatief. Daarna werd, onder de deskundige begeleiding van IVN Gooi, Zanderij Crailoo bezocht één van de 41 geosites in het Geopark-gebied. Er werden veel wetenswaardigheden uitgewisseld over deze zanderij op het gebied van ecologie, cultuurhistorie en geologie.

2022: Nacht van de Nacht

In oktober 2022 hebben weer veel bezoekers kunnen genieten van een avondwandeling in het donker, op initiatief van IVN Gooi e.o. De Infoschuur is een mooie uitvalsbasis waar een hapje en drankje klaar staat, de kinderen marshmellows kunnen roosteren en een activiteit kunnen doen met de WWF-rangers. De wandelingen werden begeleid door de IVN-gidsen. Dit landelijke evenement geeft jaarlijks in oktober aandacht aan het tegengaan van lichtvervuiling en het belang van het donker voor de natuur.

2019: Gooise Landschapsdag en nieuwe samenwerkingsovereenkomst

Op 7 september 2019 was er weer een gezamenlijke Gooise Landschapsdag in de Infoschuur, ditmaal georganiseerd door KNNV en IVN. “Kijken door een koker” was het centrale thema. Na een zoekrondje in de zon was iedereen op tijd voor de bui weer binnen om de vondsten te bekijken onder de microscopen en binoculairs.

Het kleine wordt heel bijzonder als je mossen, korstmossen, zaden, zandkorrels, waterdruppels of sieralgen bekijkt.

Deze ochtend had een extra bijzondere inhoud omdat de zeven samenwerkende organisaties weer een nieuwe gebruiksovereenkomst hebben getekend! De samenwerking in de Infoschuur wordt door alle besturen gezien als heel waardevol en met de vernieuwde overeenkomst is vastgelegd hoe we de exploitatie nu en in de toekomst willen blijven invullen.

2018: Gooise Landschapsdag

Netwerkwandeling Zanderij Crailo en Spanderswoud Ieder jaar organiseren de organisaties van de infoschuur een gezamenlijke bijeenkomst om uit te wisselen en elkaar op de hoogte houden van de nieuwste ontwikkelingen. Dit jaar op 6 oktober en dit keer geen lezingen of workshops maar een zonovergoten netwerkwandeling door het Spanderswoud!

In de zanderij vertelde de VVG over dit typische Gooise fenomeen en hun activiteiten rond dit onderwerp (waaronder een boek en fietsroute). De nieuwste VVG-uitgave is een boek over de Gooise heide met aansluitende activiteiten in de Week van de Erfgooier. GNR vertelde op de Natuurbrug over project “Waterparel”, natuurontwikkeling in de Zanderij. OGVE liet iedereen in heidestapsteen De Snip ervaren hoe je met een smartphone veldwerkopdrachten voor het onderwijs kunt inzetten. Hoe vertel je op een creatieve manier hoe weegbree er uit ziet of hoe je het landschap kunt ervaren met al je zintuigen? Landschapsbeheer vertelde midden in het bos over de cursus natuurtechnisch bosbeheer die juist die week had plaatsgevonden. Het resultaat was duidelijk te zien; de omgetrokken bomen zorgen voor natuurlijke open plekken met veel voordelen voor flora en fauna en de diversiteit in het bos. GNR liet bij het Heitje zien wat het effect is van open plekken en begrazing en de KNNV leerde ons onderweg alles over de Amerikaanse Eik. In het Spanderswoud hangen diverse nestkasten en de VWG vertelde o.a. over het onderzoek dat de vogelwerkgroep doet aan holenbroeders. In de praktijk is al gebleken dat onze organisaties elkaar kunnen versterken bij het in kaart brengen van de waarden van een natuurgebied. IVN gaf aan hoe de natuurgidsencursus werkt en nodigde iedereen meteen uit voor de afstudeerpresentaties van de nieuwe gidsen dit najaar. AWN Naerdincklant nam de groep mee naar de herkenbare overblijfselen van het Franse kamp dat ontdekt werd aan de hand van hoogtefoto’s, archeologische vondsten en bronnenonderzoek.De wandeling was een unieke manier om aan de hand van dit gebied te ontdekken hoe elke organisatie vanuit een andere invalshoek met hetzelfde gebied bezig kan zijn en welke onderlinge verbanden er zijn.

2017: Nacht van de Nacht in de Infoschuur

Op zaterdag 28 oktober stonden de IVN-gidsen klaar om de gezinnen en volwassenen door de donkere natuur te leiden tijdens de landelijke nacht van de Nacht, een initiatief van de Milieufederaties. Zeven wandelgroepen hebben gedurende de avond kennisgemaakt met een donker bos en gehoord over de nachtdieren en gevolgen van lichtvervuiling voor de natuur. De organisaties van de Infoschuur boden allen weer hun ondersteuning aan dit jaarlijkse evenement: van de sfeervolle lantaarns, de kinderhoek met kleurplaten en puzzels tot en met de catering voor de vrijwilligers en bezoekers. Dank aan iedereen!

2017: Gooise Landschapsdag

Biodiversiteit, natuurbeheer en de wilde stad

Zo’n 50 aanwezigen trotseerden de sneeuw van 11 februari om de jaarlijkse Gooise Landschapsdag bij te wonen. Na de opening door dagvoorzitter Sander Koopman (voorzitter van AWN Naerdincklant & bestuurslid Stichting Omgevingseducatie) verzorgden vijf sprekers een afwisselend programma rondom de onderwerpen biodiversiteit, natuurbeheer en natuur in de stad. Franck Kuiper, strategisch beleidsadviseur bij de provincie Noord-Holland, ging in zijn presentatie “Van Kakapo tot Koolwitje” in op biodiversiteit en de vertaling daarvan in het beleid van de provincie. Willem-Jan Hoefnagel, verbonden aan de KNNV afd. Gooi, ging dieper in op de theorie van biodiversiteitsbepaling en de toepassing hiervan op enkele soortgroepen in het Gooi, waaronder libellen. Daarna nam Poul Hulzink (hoofd terreinbeheer Goois Natuurreservaat) het stokje over. Hij belichtte nieuwe inzichten in het natuurbeheer en gaf alvast een doorkijkje naar het beheerplan 2019-2028. Dat natuur ook vanzelf komt bleek wel uit de getoonde previewbeelden van de film “De Wilde Stad” van Ignas van Schaick (producent bij EMS Film). Deze film belicht op unieke wijze een heel bijzonder ecosysteem: de “urban jungle” van Amsterdam. De laatste presentatie werd verzorgd door Maya Heinsbroek, projectleider bij Stichting Omgevingseducatie. Zij legde de link naar onze regio, de achtertuin van Amsterdam. De deelnemers gingen aan de slag met diverse vragen, zoals: waar liggen kansen voor groen onderwijs, en wat kunnen wij zelf doen om de biodiversiteit in de bebouwde omgeving een handje te helpen? Om welke gebieden, planten en dieren gaat het? Na afloop was er volop gelegenheid tot napraten onder het genot van een hapje en een drankje.

2016: 1000-soortendag

Na een succesvolle 1000-soortendag in 2014, is er in 2016 weer een editie georganiseerd door de KNNV, afdeling het Gooi. Dit jaar werd geteld op vrijdag 27 en zaterdag 28 mei, onder het motto “Samen er op uit”. De tientallen vrijwilligers van alle organisaties en werkgroepen hebben in de gebieden weer soorten waargenomen en gedetermineerd, de coördinatoren zorgden vanuit de Infoschuur dat alles op rolletjes liep. De stand na 24 uur tellen: 1285 soorten! Lees hier het verslag op de GNR-website.

2016: Tweede Gooise Landschapsdag

Op 7 februari 2016 is de Tweede Gooise Landschapsdag georganiseerd voor en door bestuurs- en betrokken leden van de gebruikers van de infoschuur. Deze gezamenlijke middag bestond uit 3 onderdelen:

  • een presentatie en discussie over de Regio-agenda 2015 (over ontwikkelingen op gebied van infrastructuur en wonen, natuur en recreatie)
  • een presentatie van Movisie over modern vrijwilligersmanagement
  • uitwisseling van nieuws vanuit de organisaties

2015: Nacht van de Nacht

Op 24 oktober stond de Infoschuur weer in het teken van de Nacht van de Nacht. Bijna 200 bezoekers hebben genoten van een wandeling in het donker. De vleermuispost en het zintuigenspel waren spannende en leerzame onderbrekingen onderweg en de “Gooise Lichtweetjes” vestigden de aandacht op het waarom van dit jaarlijkse evenement. Want lichtvervuiling en de invloed van licht in de nacht op mensen, dieren en planten blijft een belangrijk onderwerp! Dank aan de inzet van het Goois Natuurreservaat, het IVN, de KNNV, het WNF, de vogelwerkgroep, Omgevingseducatie en de Vrienden van het Gooi.

2014: Nacht van de Nacht: spannende wandelingen in het donker

Gidsen van IVN en KNNV, boswachters van het GNR en vrijwilligers van het Wereld Natuurfonds hadden gezamenlijk een programma voorbereid om aan te haken bij de landelijke Nacht van de Nacht op 25 oktober 2014. Zij hadden hun handen vol aan de grote belangstelling: van jong tot oud kwamen mensen af op de wandelingen en belevenissen in het donkere bos. En natuurlijk het gezellige vuur en warme chocomel na afloop. Voor herhaling vatbaar!

2014: 1000-soortendag: biodiversiteit in het Gooi

In het weekend van 15 augustus 2014 stond de Infoschuur in het teken van de 1000-soortendag ’t Gooi. Om een beeld te krijgen van de biodiversiteit in verschillende gebieden in de omgeving heeft de KNNV samen met diverse groene verenigingen in het Gooi deze 1000-soortendag georganiseerd.

2013: Samenwerkingsovereenkomst

Op 21 november 2013 werd de samenwerkingsovereenkomst getekend door de zeven organisaties van het Infoschuur, in het bijzijn van Jaap Bond, gedeputeerde van de provincie Noord-Holland.

2013: Gooise Landschapsdag: kennismaken en uitwisselen

Op 21 november 2013 zag de eerste “Gooise Landschapsdag” het licht. De organisaties presenteerden aan elkaar wat ieder doet en er werd gebrainstormd over gezamenlijke mogelijkheden.